Draiflessen collectie

In een oogopslag

De Draiflessen Collectie is een bijzonder kunstmuseum ver weg van de grote metropolen, opgericht in 2009 door de stichtende familie Brenninkmeijer in Mettingen. De culturele instelling is ontstaan waar de voorouders van de familie Brenninkmeijer in de 17e en 18e eeuw woonden, de zogenaamde Tüötten. De Tüötten waren Westfaalse rondtrekkende handelaars die door Duitsland en Noord-Europa trokken om linnen te verhandelen.

Vandaag presenteert het kunstmuseum regelmatig tentoonstellingen over maatschappelijk relevante onderwerpen, die zowel vanuit artistiek als wetenschappelijk oogpunt worden belicht. Naast de tentoonstellingen is er sinds september 2012 de Liberna Collectie. Deze bevat een hoogwaardige en omvangrijke collectie handschriften, miniaturen, incunabelen, boeken, prenten, handteekeningen en schilderijen. De werken stammen hoofdzakelijk uit de 15de tot de 17de eeuw en zijn in permanente bruikleen bij de Draiflessen Collectie. De collectie bestaat uit 4000 voorwerpen, die op afspraak toegankelijk zijn voor academisch geïnteresseerden. Sinds november 2018 maakt "DAS Forum" ook deel uit van de Draiflessen Collectie. In dit archief bevinden zich voorwerpen en documenten, bewijsstukken van de familie- en bedrijfsgeschiedenis van Brennikmeijer, die ook tijdens een bezoek kunnen worden ingezien.

Op de kaart

Draiflessen collectie
Georgstraße 18
49497 Mettingen
Deutschland

Tel.: +49 (0)5452 91680
E-mail:
Website: www.draiflessen.com

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.