Museum van de abdij van Liesborn

In een oogopslag

Vandaag is in de historische muren van het abdijgebouw het Museum van de Abdij van Liesborn ondergebracht. Het herbergt oude kunstvoorwerpen uit de geschiedenis van de abdij, Nederlandse paneelschilderkunst, toegepaste en fijne kunst uit de streek tot heden, alsook Europa's grootste collectie kruisbeelden met beroemde vertegenwoordigers als Beuys, Dalí of Chagall. Er zijn ook tijdelijke tentoonstellingen het hele jaar door.

Informatie over de geschiedenis

Volgens de legende werd het klooster in 815 gesticht door Karel de Grote, die zijn eigen zuster Roswindis, de eerste abdis van het klooster, benoemde tot hoofd van de kanunnikessen. Waarschijnlijker is een stichting aan het eind van de 9e eeuw door twee adellijke weldoeners. De klokkentoren van de kloosterkerk staat er nog steeds, als een architectonische getuige van de tijd van de dames. In de toekomst zullen ook de waardevolle Liesbornse evangeliën, die abdis Berthildis in de 11e eeuw aan het klooster schonk, in het museum te zien zijn. Rond 1130 werden de dames verdreven - vermoedelijk om redenen van machtspolitiek - en werd het klooster tot de secularisatie door monniken volgens de regels van de benedictijnen bestuurd. De monniken cultiveerden hun verhalen en legenden, zoals blijkt uit de buitengewone 14de-eeuwse muurschilderingen in de torenkapel of de beroemde "Westfaalse Geschiedenis", die de monnik Bernhard Witte in de 15de eeuw in Liesborn opschreef. Naast het prachtige barokke gebouw getuigen vandaag de paneelschilderijen van de Meester van Liesborn, de talrijke schilderijen en beeldhouwwerken uit de barokperiode en talrijke uitrustingsstukken en kostbaarheden, die uniek zijn in hun soort, van de rijkdom van de voorbije eeuwen.

Na de ontbinding van het klooster werden de hoevegebouwen en eigendommen geveild, evenals de talrijke kunstvoorwerpen en de rijke bibliotheek van het klooster.

Met veel moeite en met de hulp van talrijke omwonenden van de voormalige abdij vonden veel van de kunstvoorwerpen hun weg terug naar het museum, dat al sinds de jaren zestig bestaat.

Informatie over de rondleiding
  • Een bezoek aan het interieur van het museum is mogelijk tijdens de openingsuren of tijdens een rondleiding.
  • Een rondleiding door de buitenkant van de abdij is op elk moment mogelijk.

Op de kaart

Museum van de abdij van Liesborn
Abteiring 8
59329 Wadersloh
Deutschland

Tel.: +49 2523 9824-0
Fax: +49 2523 9824-11
E-mail:
Website: www.museum-abtei-liesborn.de

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Meer attracties

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.