St. Felizitas collegiale kerk

In een oogopslag

Volgens de overlevering werd de collegiale kerk reeds in de 9e eeuw gebouwd door een Saksische graaf Walbert. Het hoge adellijke damesklooster heeft tot 1810 in Vreden bestaan en heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de geschiedenis van de stad. Vermoedelijk staan de twee kerken, de collegiale kerk en de parochiekerk, vlak naast elkaar. Een kerk voor de collegiale dames en een andere voor de bevolking.

Informatie over de rondleiding
  • Binnenrondleidingen zijn alleen mogelijk in overleg met het parochiebureau of de stadsmarketing in Vreden.
  • Rondleidingen van buitenaf zijn te allen tijde mogelijk.
  • Delen van de kerkschatten van het voormalige klooster zijn te bezichtigen in de naburige kult.
Informatie over de geschiedenis

Volgens de overlevering werd de collegiale kerk in de negende eeuw gesticht door de Saksische graaf Walbert. De bouw van de collegiale kerk en de stichting van het Damenstift zijn dus nauw verbonden met de geschiedenis van de stad. Aangenomen wordt dat na de bouw van het klooster een nederzetting is ontstaan, die zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld tot de huidige stad Vreden. Het Damenstift in Vreden bestond tot 1810.

Op 21 maart 1945 werden de collegiale kerk van St. Felizitas en de naburige parochiekerk van St. Georg zwaar beschadigd. De collegiale kerk werd vervolgens herbouwd van 1947 tot 1952. Daarbij gingen het barokke meubilair en de schilderingen van de collegiale kerk verloren. De reconstructie was gebaseerd op een historische vorm, een vroeg-Romaanse kerk met gotische elementen.

Tijdens de wederopbouw van de collegiale kerk werden opgravingen verricht in de Sint-Joriskerk, aangezien deze bijna volledig was verwoest. Uit de opgravingen bleek dat op de plaats van de parochiekerk sinds de negende eeuw ook een kerk had gestaan. Dit suggereert dat beide kerken altijd naast elkaar hebben bestaan op deze plaats. Een voor de abdijdames en een voor de bevolking.

Op de kaart

St. Felizitas collegiale kerk
Freiheit 1
48691 Vreden
Deutschland

Tel.: +49 (0)2564 883810
E-mail:
Website: www.stgeorgvreden.de/publish/viewfull.cfm?objectid=12a3b61e_be72_47e8_2aa11fa75b5e7bab

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.