St. Bonifatius Collegiale Kerk

In een oogopslag

De kapittelkerk St. Bonifatius in Freckenhorst maakt deel uit van het voormalige damesklooster van de vrije wereld. De geschiedenis van de abdij gaat terug tot een kloostercomplex in 854. De collegiale kerk is een van de belangrijkste sacrale gebouwen uit de vroeg-romaanse periode in Westfalen. Naast de kerk bevindt zich de Romaanse Petri-kapel, waarin de abdijkamer is ondergebracht met schatten die 1000 jaar oud zijn.

Informatie over de rondleiding
  • De collegiale kerk kan op verzoek worden bezocht.
  • Rondleidingen in de kerk en de Collegiale Kamer in de Petri Kapel zijn ook mogelijk.
  • Een buitenrondleiding kan op elk moment worden geregeld.
Informatie over de geschiedenis

De kapittelkerk in Freckenhorst is samen met de patrokerk in Soest een van de belangrijkste romaanse bouwwerken in Westfalen. De collegiale kerk in Freckenhorst werd in 1129 ingewijd, maar kijkt terug op een veel langere geschiedenis vanaf de negende eeuw. Ook de doopvont, die tot op heden bewaard is gebleven, dateert uit de tijd van de wijding van de kerk.

De abdij Freckenhorst werd oorspronkelijk als klooster gesticht en in de 15e eeuw omgevormd tot een vrijzinnige damesabdij. Daarvóór werd de romaanse kerk van het voormalige klooster verwoest door een verwoestende brand. De huidige collegiale kerk werd toen gebouwd. Het klooster bleef bestaan tot 1811, toen het op bevel van Napoleon werd opgeheven na de Franse overwinning op Pruisen.

De collegiale kerk is ook vandaag nog het centrum van Freckenhorst.

Op de kaart

St. Bonifatius Collegiale Kerk
Stiftshof 2
48231 Warendorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)2581 980077
E-mail:
Website: www.bonifatius-lambertus.de/kirchen/st-bonifatius

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.