Lotte

In een oogopslag

Tussen de uitlopers van het Teutoburgerwoud en het Wiehengebergte, midden in het natuur- en cultuurlandschap van het Tecklenburger Land, ligt het kleine dynamische stadje Lotte. Het zacht glooiende, bosrijke landschap dat wordt gekenmerkt door weiden en velden is bijzonder aantrekkelijk voor vrijetijdsactiviteiten zoals wandelen, nordic walking en fietsen. Kerken, molens en oude boerderijen, evenals de Grote en Kleine Sloepstenen wachten om ontdekt te worden.

Geschiedenis

Het gebied van de gemeente Lotte was in het neolithicum nog het gebied van de Trechterbekercultuur. Grote stenen graven bij Wersen wijzen nog steeds op de eerste bewoners van het gebied.

De geschiedenis van het dorp Lotte begint dan in de Middeleeuwen. Het huidige Alt-Lotte behoorde nog tot de parochie van St. Marien Osnabrück en de boerengemeenschap Osterberg tot Leeden. Osterberg werd voor het eerst genoemd in een document uit 1251. Graaf Otto III van Tecklenburg stichtte de parochie Lotte in 1312. De wijding vond plaats op 4 december 1315. Deze gebeurtenis betekende het einde van de aansluiting bij de parochie van de H. Maria.

Het landgoed Osterberg werd in 1410 verkocht voor de oprichting van een mannenklooster van de Minderbroeders. Omdat dit op den duur niet levensvatbaar was, werd het in 1427 overgedragen aan het Generaal Kapittel van de Kruisridders.

Gedurende 200 jaar speelde het klooster een belangrijke rol voor de gemeenschap, totdat er een geschil ontstond tussen het klooster en graaf Konrad von Tecklenburg, die zich tot het protestantse geloof bekeerde. De kanunniken probeerden zich te verzetten tegen de wil van Konrad von Tecklenburg totdat zij uiteindelijk in 1538 werden verdreven. Na de dood van graaf Konrad in 1557 keerden de kanunniken terug naar hun rechtmatige klooster.

In 1574 werd de reformatie in Lotte ingevoerd en de eerste school werd pas zes jaar later gebouwd.

Het klooster werd in 1618 door graaf Adolf von Tecklenburg onder wereldlijk bestuur geplaatst. 11 jaar later verordonneerde keizer Ferdinand de teruggave van alle geconfisqueerde eigendommen en kloosters aan de katholieke kerk. Iets later (1633) werd het klooster bezet door Zweedse troepen in de loop van de Dertigjarige Oorlog. Daarna verlieten de kanunniken het klooster voorgoed.

In 1810 werd in Lotte het eerste burgemeesterschap ingevoerd. Op 6 december 1844 werden de gemeenten Lotte en Wersen samengevoegd.

De huidige gemeente Lotte omvat de districten Alt-Lotte, Büren, Halen, Osterberg en Wersen.

Op de kaart

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.