Abdij Liesborn

In een oogopslag

De abdij van Liesborn was ooit een van de belangrijkste kloosters van het bisdom Münster. Van het voormalige kloostercomplex zijn vandaag alleen nog delen over, zoals het barokke residentiegebouw van de abt en de gotische hallenkerk uit de 15e eeuw. Het oudste deel van deze kerk, een romaanse toren uit de 12e eeuw, dateert uit de tijd dat het klooster een vrijstersklooster was. Vandaag herbergt het gebouw het Museum van de abdij van Liesborn. Met zijn indrukwekkende collectie kunst en cultuurgeschiedenis is het een van de belangrijkste musea in Westfalen. Een bijzonderheid is zeker Europa's grootste collectie kruisbeelden.

Informatie over de rondleiding
  • Een rondleiding in het interieur van de abdij van Liesborn is mogelijk tijdens de openingsuren van het museum of tijdens een rondleiding met gids in het museum.
  • Een buitenrondleiding in de abdij kan op elk moment plaatsvinden.
Informatie over de geschiedenis

Volgens de legende werd het klooster in 815 gesticht door Karel de Grote, die zijn eigen zuster Roswindis, de eerste abdis van het klooster, benoemde tot hoofd van de kanunnikessen. Waarschijnlijker is een stichting aan het eind van de 9e eeuw door twee adellijke weldoeners.

De klokkentoren van de kloosterkerk staat er nog steeds, als een architectonische getuige van de tijd van de dames. In de toekomst zullen ook de waardevolle Liesbornse evangeliën, die abdis Berthildis in de 11e eeuw aan het klooster schonk, in het museum te zien zijn. Rond 1130 werden de dames verdreven - vermoedelijk om redenen van machtspolitiek - en werd het klooster tot de secularisatie door monniken volgens de regels van de benedictijnen bestuurd.

De monniken cultiveerden hun verhalen en legenden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de buitengewone 14e-eeuwse muurschilderingen in de torenkapel of uit de beroemde "Westfaalse geschiedenis" die de monnik Bernhard Witte in de 15e eeuw in Liesborn heeft opgeschreven. Vandaag getuigen, naast het prachtige barokke gebouw, de paneelschilderijen van de Meester van Liesborn, de talrijke schilderijen en beeldhouwwerken uit de barokperiode en talrijke uitrustingen en kostbaarheden, die uniek zijn in hun soort, van de rijkdom van de voorbije eeuwen.

Na de ontbinding van het klooster werden de hoevegebouwen en eigendommen geveild, evenals de talrijke kunstvoorwerpen en de rijke bibliotheek van het klooster.

Met veel moeite en met de hulp van talrijke omwonenden van de voormalige abdij vonden veel van de kunstvoorwerpen hun weg terug naar het museum, dat al sinds de jaren zestig bestaat.

Op de kaart

Abdij Liesborn
Abteiring 8
59329 Wadersloh
Deutschland

Tel.: +49 (0)2523 9824-0
Fax: +49 (0)2523 9824-11
E-mail:
Website: www.museum-abtei-liesborn.de

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.